Medisindispenser operer med automatisk dosering av legemidler

Evondos E300 medisindispenser er basert på bruk av multidosepakkede medisiner. Multidosepakkede medisiner leveres av apotekene, og pakkes under svært kontrollerte forhold, noe som gir en uovertruffen sikkerhet mot feildosering. Evondos E300 sikrer at posene kun blir tilgjengelig når det er trygt å ta dem, og vil bevare medisiner trygt og avlåst mellom medisineringstidene.

Multidosepakkede medisiner leveres fra apoteket

MULTIDOSEPAKKEDE MEDISINER FRA APOTEKET

Multidose er en apotektjeneste som er mye brukt i Norge. Apoteket leverer medisinene som legen har forskrevet ut fordelt automatisk i doser. Tjenestemottakerens multidoserull leveres til hjemmetjenesten, og inneholder vanligvis doser for to uker. Hjemmetjenesten legger deretter remsen inn i Evondos E300. Den avanserte elektronikken leser deretter posene selv, for å kunne gi ut posene til rett tid, og kontrollerer også at det er tjenestemottakerens egen medisin som er satt inn. Det er derfor ikke mulig for den ansatte i hjemmetjenesten å programmere feil eller gi ut medisin som tilhører en annen tjenestemottaker.

MEDISINDISPENSEREN DOSERER MULTIDOSEN TIL RIKTIG TID

Evondos’ medisindispenser leser av opplysningene som er skrevet  på multidoseposene og gir ut riktig pose til riktig tid. Tjenestemottakeren blir minnet om medisintiden med lyd- og lyssignaler, tekst og tale. Alle multidoseposer på markedet fungerer i Evondos E300.

PASSER ALLE MULTIDOSEPAKKEDE MEDISINER PÅ MARKEDET

Multidose eliminerer eventuelle menneskelige feil som kan oppstå ved manuell dosering av legemidler. Samtidig får også tjenestemottakeren en god oversikt over de legemidlene han tar, fordi hver pose har en egen innholdsliste.

Interessert i vår velferdsteknologi -tjeneste?

Kontakt oss på telefon +47 22 60 00 19
eller bruk skjemaet for å sende oss en epost:

5 + 6 =