Evondos® E300 elektronisk medisindispenser letter hverdagen til langtidsmedisinerte

Medisineringsroboten Evondos E300, er den eneste medisindispenser i sitt slag på markedet. Den plasseres hjemme hos langtidsmedisinerte personer. Den er et personlig og pålitelig hjelpemiddel som letter hverdagen og eliminerer bekymringer rundt medisinering.

Evondos E300

Evondos E300 medisindispenser er revolusjonerende innen medisinbehandling

Det er ikke alltid så lett å huske om man har tatt legemidlene sine eller ikke – særlig når man bruker flere forskjellige legemidler som skal tas flere ganger om dagen.

Evondos revolusjonerende medisineringsrobot fjerner bekymringer rundt dette, og sørger for at tjenestemottakeren får de riktige legemidlene på riktig tidspunkt og i riktig dose. Gjennom et tiltalende og funksjonelt design skaper den trygghet og ro rundt medisineringen, og den er spesielt utviklet for å fungere godt også for personer med kognitiv svikt.

Automatisk medisinhåndtering bidrar dessuten til å frigjøre verdifull tid hos helsepersonalet.

Medisindispenseren Evondos E300 påminner tjenestemottakeren om å ta legemidlene sine, og sørger på denne måten for at disse tas på riktig tidspunkt. Tjenestemottakeren får bedre livskvalitet og selvstendighetsfølelsen øker når de får ansvaret for egen medisinering.

Evondos E300 plasseres på et kjent sted i hjemmet, for eksempel på soverommet eller kjøkkenet, eller andre områder hvor tjenestemottakeren ellers oppholder seg.

Evondos E300 medisindispenser – bruk og funksjon

Medisindispenseren er basert på multidosepakket medisin.
Medisindispenseren kommuniserer via mobildata med Fjernpleiesystemet, som overvåker medisineringen og varsler hjemmetjenesten ved avvik eller risiko for avvik.

Medisinene settes inn i Evondos E300 medisindispenser

1. Helsearbeideren setter medisinene inn i E300 Medisindispenser

Hjemmetjenesten sørger for at det alltid er legemidler i medisindispenseren. Apoteket fordeler legemidlene i doseposer etter legens resept, og helsearbeideren henter deretter disse på apoteket og legger dem inn i medisindispenseren hjemme hos tjenestemottakeren.

Evondos E300 leser selv informasjonen på posene, og det er derfor ikke mulig å programmere den feil, eller sette inn feil medisin.

Når det begynner å bli slutt på doseposene, sender medisindispenseren  automatisk en påminnelse til pleieren om at den må fylles opp. Medisindispenseren fylles opp omtrent annenhver uke. Takket være de separate legemiddelbeholderne, blir det enkelt å gjennomføre påfyllingen.

Derfor er det ikke fare for at legemidlene skal ta slutt.

Medisinen gis ut med et lett trykk på knappen på medisindispenseren

2. Medisindispenseren sikrer at tjenestemottakeren får en feilfri medisinering

Medisindispenseren sørger for riktig dosering av legemidlene, og at disse tas på riktig tidspunkt. Medisindispenseren minner tjenestemottakeren om å ta hver dose klart og tydelig på tjenestemottakerens eget morsmål. Den samme påminnelsen vises også på automatens skjerm.

Tjenestemottakeren trykker ganske enkelt på den grønne knappen, og automaten leverer en legemiddelpose som er lett å åpne. Automaten åpner også denne posen på forhånd.

Dersom tjenestemottakeren ikke tar legemidlene sine etter tre klare påminnelser, låser medisindispenseren legemiddeldosen i en egen beholder, slik at legemidlene ikke blir tatt på feil tidspunkt. Opplysninger om legemidler som er tatt eller ikke tatt, blir sendt automatisk til pleieorganisasjonen eller de pårørende.

Hjemmetjenesten kan overvåke og kommunisere med tjenestemottakeren via medisindispenseren

3. Medisindispenseren kommuniserer med Evondos Fjernpleiesystem

Fjernpleiesystemet, som benytter mobil internettforbindelse er koblet til E300. Dette gjør det mulig å videreformidle opplysninger om medisineringen automatisk og uten avbrudd, til helsepersonalet. Dersom legemidlene ikke blir tatt, registreres dette i systemet, og hjemmetjenesten blir varslet.

På denne måten fungerer medisindispenseren Evondos E300 også som et kommunikasjonsmiddel mellom tjenestemottakeren, helsepersonalet og om ønskelig også de pårørende.

Det er også mulig å sende påminnelsesmeldinger til tjenestemottakeren via medisindispenseren om for eksempel legemidler som ikke inngår i automatmedisineringen, eller om å huske å få i seg tilstrekkelig mat eller drikke.

Interessert i elektronisk medisindispenser?

Kontakt oss på telefon +47 22 60 00 19
eller bruk skjemaet for å sende oss en epost:

9 + 7 =