Evondos® -fjernpleiesystemet gjør det enkelt å overvåke medisineringen

Evondos’ fjernpleiesystem benyttes til å administrere langtidsmedisinertes brukerinformasjon, til fjernpleie og til å kommunisere med tjenestemottakeren.

Fjernpleiesystemet er skybasert

Fjernpleiesystemets funksjon

Ved hjelp av fjernpleiesystemet kan pleieren følge opp hvor godt personen etterlever legemiddelbehandlingen hjemme hos seg selv. Fjernpleiesystemet er skybasert og kryptert, noe som sikrer enkel tilgang, løpende oppdatering og trygg behandling av personopplysninger. Fjernpleiesystemet overvåker alle løsninger som leveres fra Evondos, og hjemmetjenesten slipper derfor å forholde seg til flere løsninger.

Systemet overvåker medisindispenserens aktivitet og sørger for at legemidlene tas på riktig tidspunkt. Fjernpleiesystemet benyttes også til kommunikasjon med tjenestemottakeren, innstillinger av lyd- og lysstyrke og andre individuelle tilpasninger. Dersom tjenestemottakeren benytter E300 kan også medisineringen stanses fjernstyrt dersom tjenstemottakeren for eksempel blir innlagt.

I tillegg til medisineringen skaper fjernpleiesystemet og legemiddelautomaten en moderne og effektiv kommunikasjonskanal mellom tjenestemottakeren og pleieren.

Tjenestemottakerens pårørende kan også få tilgang til systemet dersom de ønsker det.

Systemet bruker internettforbindelsen til kommunikasjon med legemiddelautomaten.

Fjernpleieystemet melder fra om eventuelle problemer i sanntid

Dersom det oppstår problemer med medisineringen – som for eksempel at legemiddeldosen ikke blir tatt – melder systemet fra om dette til hjemmetjenesten og/eller de pårørende i sanntid per telefon, SMS eller e-post. Dette sikrer at pleieren eller de pårørende alltid kan nås ved behov.

Man kan også stille inn systemet slik at tjenestemottakeren, de pårørende eller pleieren får en oppringning dersom legemidlene ikke tas innen tidspunktet som er lagt inn på automaten.

Man kan også sende korte meldinger til skjermen på Evondos E300 medisindispenser, som tjenestemottakeren kan svare på ved hjelp av symboler på berøringsskjermen. Slik blir samarbeidet og kommunikasjonen mellom pleiepersonalet, de pårørende og tjenestemottakeren mer allsidig og effektivt.

Interessert i vår velferdsteknologi -tjeneste?

Kontakt oss på telefon +47 22 60 00 19
eller bruk skjemaet for å sende oss en epost:

12 + 5 =