Evondos® er en automatisk medisineringstjeneste – Innovativ velferdsteknologi

Evondos’ automatiske medisineringstjeneste sørger for en komplett og helt automatisk medisinering av langtidsmedisinerte personer. Den langtidsmedisinerte får bedre oppfølging, og helsetilstanden og livskvaliteten forbedres når legemidlene tas regelmessig. Den langtidsmedisinerte kan bo hjemme lenger og blir mer selvstendig i hverdagen.

Tjenesten passer for personer som er positivt innstilt og motiverte til medisineringen, noe som gjelder de aller fleste.

Evondos-tjenestens tre hovedområder

Multidosedispenser Evondos E300

1. Multidosedispenser Evondos E300

Evondos E300 medisindispenser leveres hjem til innbyggeren, og løser mange utfordringer med medisinering. Den avanserte robotteknologien passer på medisineringen, og gjør det lettere å leve selvstendig og uavhengig, selv om man er avhengig av daglige medisineringer.

 

 

Medisindispenseren

Fjernpleiesystemet er skybasert og tilgjengelig fra via nettet

2. Evondos Fjernpleiesystem

Fjernpleiesystemet overvåker legemiddelautomatens funksjon og sørger for at legemidlene tas på riktig tidspunkt. På denne måten kan man følge opp hvor godt personen etterlever legemiddelbehandlingen og kommunisere via meldinger som sendes hjem til tjenestemottakeren.

 

 

Fjernpleiesystemet

Multidosepakket medisin

3. Multidosepakket medisin

En automatisk dosering eliminerer menneskelige feil som kan oppstå ved normal legemiddeldosering.

 

Medisinering

En avansert eHelse-plattform

Tjenesten er utviklet for å være brukervennlig og tilpasse seg fremtidens digitaliserte samfunn best mulig. Den avanserte eHelse-plattformen bidrar til en ny kommunikasjonskanal mellom tjenestemottakeren og hjemmetjenesten. Tjenestemottakeren mottar meldinger og kan svare på dem ved hjelp av multidosedispenserens skjerm. Man kan enkelt koble tredjeparts systemer til plattformen, som for eksempel styringssystemer. Senere vil det også være mulig å bruke andre eHelse-tjenester koblet til vår plattform.

Interessert i vår velferdsteknologi -tjeneste?

Kontakt oss på telefon +47 22 60 00 19
eller bruk skjemaet for å sende oss en epost:

12 + 13 =