Lørenskog har laget film om velferdsteknologi

I denne filmen forklarer Lørenskog kommune om deres erfaringer med velferdsteknologi, og hvordan dette påvirker hverdagen til innbyggere og ansatte i kommunen. Som sykepleier Madelen Kjoshagen Sandberg sier i filmen, mange er skeptiske til velferdsteknologi fordi de tror at det tar over jobben som vi gjør nå. Det gjør det absolutt ikke, det kan lette hverdagen til brukeren veldig.

Filmen viser veldig godt hvordan kommunen kan tenke og jobbe rundt det å tilrettelegge tjenesten enda bedre for innbyggerne med hjelp av moderne hjelpemidler. Velferdsteknologi handler om høyere kvalitet i tjenesten, til glede for ansatte og innbyggere.