Evondos – om oss

Evondos er en raskt voksende tjenesteleverandør i helsebransjen, som har utviklet en unik løsning for langtidsmedisinerte, demente og eldre i hjemmesykepleien.

Ved hjelp av Evondos®’ automatiske medisineringstjeneste kan langtidsmedisinerte tjenestemottakere få de riktige legemidlene til riktig tid og i riktig dose – helt automatisk. Tjenesten forbedrer tjenestemottakernes pasientetterlevelse og pasientsikkerhet, samtidig som den sørger for store kostnadsbesparelser og kvalitetsmessige fordeler for helsevesenet.

Evondos®-tjenesten inneholder en legemiddelautomat som plasseres hjemme hos tjenestemottakeren, samt et fjernpleiesystem med trådløs forbindelse til legemiddelautomaten. Sammen med Evondos®-tjenesten bruker man multidosepakket medisin levert fra apoteket.

Evondos ble grunnlagt i 2008. Bedriftens hovedkontor, utviklingsavdeling og fabrikk ligger i Salo i Finland.

Evondos®-tjenesten er en helt ny type løsning som kan brukes over hele verden. Tjenesten er på dette tidspunktet lansert og i salg i Finland, Norge og Sverige. Det pågår forhandlinger om eksportering av tjenesten til andre EU-land og Asia.

HVEM TJENESTEN PASSER FOR

Evondos®-tjenesten er beregnet på langtidsmedisinerte tjenestemottakere i hjemmetjenesten, som er positivt innstilt til sin egen medisinering. Tjenesten passer først og fremst for tjenestemottakere av alle aldre i den offentlige og private sektoren, men er også for private forbrukere.

EN AVANSERT eHELSE-PLATTFORM

Evondos® er en avansert eHelse-plattform som, i tillegg til den automatiske medisineringen, gjør det mulig å gjennomføre en toveis kommunikasjon mellom tjenestemottakeren, helsearbeideren og de pårørende, i form av tekst og symboler. I fremtiden vil det også være mulig å integrere annet utstyr og funksjoner som hjelper tjenestemottakeren med egen behandling.

OPPHAVSRETT OG PRODUKSJON

Evondos medisineringsrobot og Evondos Fjernpleiesystem er CE-merket, klinisk testet, medisinsk utstyr Klasse 1 i EU. De produseres i i henhold til et strengt kvalitetsregime. Det er søkt om patentbeskyttelse til tjenesten Evondos har utviklet i Europa, Nord-Amerika og Japan. Utstyret som hører med til tjenesten, er CE-merket og produseres i egne produksjonslokaler i Salo i Finland.

EVONDOS-TJENESTEN ER ET SVAR PÅ UTFORDRINGENE I HELSEVESEN OVER HELE VERDEN

En aldrende befolkning, begrensede ressurser i pleiearbeidet og digitaliseringen av samfunnet skaper behov for utvikling av rutinene i eldreomsorgen. Evondos®-tjenesten er et svar på utfordringene i helsesektoren over hele verden, der de største utfordringene er feilmedisinering av langtidsmedisinerte, pasientetterlevelse, et voksende behov for hjemmehjelpstjenester samt offentlig innstramminger i personalressurser og økonomiske ressurser.

Ved hjelp av Evondos®’ automatiske medisineringstjeneste kan man forbedre tjenestemottakernes etterlevelse og sikkerhet betydelig, samtidig som man reduserer sannsynligheten for menneskelige feil. På denne måten bevarer man tjenestemottakernes funksjonsevne, slik at de kan bo hjemme lenger og utsette overføringen til mer kostbare former for eldreomsorg.

Man kan oppnå store kostnadsbesparelser i hjemmehjelpen ved å redusere rutinebesøkene knyttet til medisinering. Ettersom legemiddelautomaten sørger for å gi legemiddeldosene på riktig tidspunkt, frigjøres tid til personlig pleiearbeid og bedre kontakt med tjenestemottakeren.