Helseteknologiselskapet Evondos inngår samarbeid med Tradeka-invest for å sikre vekst

Pressemelding 26. november 2018

 

Evondos har sikret finansiering av vekst i de kommende årene gjennom en rettet emisjon vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling. Det finske samvirkeforetaket Tradeka-Invest har etter avtalen investert 2 millioner euro i Evondos, i tillegg til ytterlige investeringer fra Serendipity Partners, en av Evondos hovedinvestorer siden i fjor. Disse avtalene avslutter investeringsrunden.

 

– Tradeka vil kunne tilføre ytterligere dybde av bransjekunnskap som vil komme godt med. Denne investeringsrunden vil sikre hurtig vekst og utvikling i Evondos, sier Wenche Rolfsen, styreleder i Evondos.

 

Rolfsen påpeker at Tradeka i tillegg vil gi Evondos nye muligheter til å drive lobbyvirksomhet i den offentlige sektor, og at dette også er et tegn på den økte tilliten til det unike tjenestekonseptet Evondos har utviklet.

 

– Vi har sikret oss mange nye kunder i løpet av det siste året, og tjenestene våre er allerede etterspurt i Finland, Sverige og Norge – med Oslo som den byen der vi har flest brukere. Vi er helt klart på vei vekk fra pilotfasen, og over i full tjenestedrift. I Uleåborg i Finland, for eksempel, integreres nå tjenesten vår i byens hjemmesykepleietjeneste, fortsetter Rolfsen.

 

Oppkjøpet i Evondos er del av Tradekas strategi innenfor verdiskapningskategorien Luo Uutta, der de ønsker å bidra til omstilling i den finske økonomien gjennom investeringer og støtte til spisskompetanse, innovasjon og jobbskaping i Finland.

 

– Investeringen i Evondos innfrir målsetningene vi har satt for Luo Uutta-kategorien. Evondos utvikler et tjenestekonsept innen helseteknologien med et solid eksportpotensial, i tillegg til å skape arbeidsplasser i kommunen Salo i Finland som har slitt som følge av teknologiindistriens utvikling. Vi ser et potensial til å bruke Evondos medisineringsroboter som en del av ONNI hjemmesykepleietjeneste i Tradeka-gruppen», forklarer Perttu Puro, administrerende direktør i Tradeka.

 

Administrerende direktør i Evondos, Eetu Koski, gleder seg også over resultatet av investeringsrunden:

– Denne finansieringen gir oss mulighet til å planlegge prosjekter på sikt. Vi har et klart mål om lønnsom vekst, og forventer nå å kunne nå dette målet. Kundebasen vår, antall fakturerte tjenestepakker og omsetningen øker raskt. Denne kapitalinvesteringen i Evondos vil hjelpe oss med å oppnå de langsiktige målene våre.

 

 

For mer informasjon, kontakt:

Wenche Rolfsen, styreleder i Evondos, tlf. +46 73 331 9156

Perttu Puro, administrerende direktør i Tradeka, tlf. +358 40 779 3436

 

 

Tradeka

 

Tradeka er et kooperativ med 225 000 medlemmer, og baserer seg på ideen om meningsfullt eierforhold og en mer human praktisering av markedsøkonomi. Tradeka-Yhtiöt har ansvar for rådgivning til eiere i Tradekas kjernevirksomheter, og er et holdingselskap delt inn i fire kategorier: Omista ja kehitä (eie og utvikle, for å sikre langsiktig vekst i aksjonærverdier), Sijoita ja turvaa (investere og sikre, for å sørge for fortjeneste fra risikostyring av investeringer), Luo uutta (nyskaping, for å fremme økonomisk omstilling og å støtte ny spisskompetanse og jobbskaping i Finland) og Malta ja toteuta (bli og realiser, der det fokuseres på langsiktige forretningsinitiativer for å løse samfunnsproblemer). Selskapet er eneste eier av serveringskjeden Restel, distribusjon- og markedsføringsselskapet Lehtipiste, MED Group som leverer tjenester innen helse- og sosialsektoren, og Tradeka-Invest. Se www.tradeka.fi for mer informasjon.

 

 

Evondos

 

Evondos er et helseteknologiselskap basert i Salo i Finland som leverer medisineringsroboter for å sikre at pasienter på langsiktige medisineringsplaner i hjemmesykepleien får riktig dose av medisinen sin til riktig tid. Tjenesten bidrar til en tryggere og mer stabil medisinering, samtidig som den bidrar til betydelige kostnadsbesparelser og forbedret kvalitet.