Evondos medisindispenser er en enkel løsning på utfordringene ved medisinering for hjemmeboende

Evondos E300 gir store fordeler for langtidsmedisinerte og pårørende, og sørger for at legemidler blir tatt på riktig tidspunkt og i riktig dose.

Jeg fikk MS allerede som ung, og nå er jeg uføretrygdet på grunn av helsetilstanden min, som stadig blir svakere. Jeg tar 6–7 medisiner om morgenen og 5 medisiner om kvelden. På grunn av en balanseforstyrrelse kan jeg skjelve på hendene, og det er vanskelig å ta medisinene fra en dosett. Det er lettere å ta medisinen fra Evondos’ medisindispenser, og snittet i posen gjør at det er lett å åpne den. Den er fin å bruke, og jeg kan anbefale den til andre også. Det eneste forandringen jeg ønsker, er å få en mannsstemme på automaten.

Jaana, 44

Spesielt eldre personer kan bruke mange forskjellige legemidler for forskjellige plager. Det kan være blodfortynnende medisiner, antidepressiver, kolesterolmedisiner, smertestillende medisiner, sovetabletter, blodtrykksmedisiner eller annet. Disse legemidlene må inntas etter legens instruksjoner til bestemte tider og i bestemte doser – gjerne flere ganger om dagen.

Det kan være vanskelig for selv en frisk voksen person å overholde en medisinering, og for en eldre person med hukommelsesforstyrrelser er dette nær sagt umulig.

Derfor har Evondos utviklet en brukervennlig medisindispenser som forenkler hverdagen både for tjenestemottakeren og de pårørende.

Evondos E300 passer på kjøkkenbenken

97,7 prosent av tjenestemottakerne som bruker medisindispenseren fra evondos, sier at den er enkel å bruke.

Slik gir Evondos E300 fordeler for langtidsmedisinerte og pårørende

Tjenestemottakeren husker ikke å ta legemidlene sine

Medisindispenseren minner tjenestemottakeren om å ta hver enkelt legemiddeldose klart og tydelig på sitt eget morsmål. Vedkommende trenger bare å trykke på den store grønne knappen på Evondos E300 for å få ut de riktige legemidlene i en doseringspose som er lett å åpne.

Mange eldre blir flyttet på pleiehjem altfor tidlig

Alle ønsker å få bo hjemme så lenge som mulig. Når medisindispenseren sørger for at medisineringen blir fulgt hjemme, kan de eldre også fortsette å leve et eget selvstendig liv.

De eldre er ensomme og isolert fra andre mennesker

Evondos-tjenesten tilbyr en helt ny måte å opprettholde en aktiv kontakt mellom eldre, pleiearbeidere og pårørende på. Evondos-kommunikasjonssystemet er utviklet spesielt med hensyn til de eldre, slik at partene kan kommunisere tydelig ved bruk av medisindispenserens tekst og symboler.

Evondos E300 er tilpasset tjenestemottakeren

Mange medisindispensere er for vanskelige å bruke, eller har for lav sikkerhet fordi de er for enkle. Evondos E300 tilbyr de riktige legemidlene i en forhåndsåpnet doseringspose, til riktig tid, og det er ikke mulig å foreta seg noe som forhindrer medisinene fra å bli gitt korrekt.

Dersom tjenestemottakeren likevel ikke tar medisinene blir disse automatisk oppbevart i en låst beholder, og en automatisk melding går ut til hjemmetjenesten og eventuelt pårørende om at medisinen ikke er tatt. Medisindispenseren er en trygg oppbevaringsplass for legemidlene, og dersom uvedkommende forsøker åpne den vil dette bli varslet.

Evondos E300 er enkel å bruke

97,7 prosent av personene som bruker Evondos E300, sier at den er enkel å bruke. Og slik er den også konstruert – den har bare én knapp og en stor, lettlest skjerm der meldingene dukker opp. I tillegg snakker den på tjenestemottakerens eget morsmål. Den er trygg og tilpasset tjenestemottakere innen alle brukergrupper, unge som gamle.

Enkelt å ta medisinene slik legen har forskrevet

Med Evondos-tjenesten benyttes multidosepakket medisin, slik at alle legemidlene tjenestemottakeren skal ha pakkes i doseposer merket med navn, fødselsdato og dato og klokkeslett for når medisindosen skal tas. Evondos E300 leser og kontrollerer hver enkelt pose, slik at medisinene gis ut i henhold til legens forskrivning. Den kontrollerer også at det er tjenestemottakerens egen medisin som settes inn i dispenseren.

Fordeler for langtidsmedisinerte og pårørende: Evondos E300 medisindispenser

Slik fungerer medisindispenseren

  1. Medisindispenseren plasseres på et kjent og trygt sted hjemme hos tjenestemottakeren, for eksempel på kjøkkenet
  2. Medisindispenseren fylles med en medisinrull fra apoteket, som inneholder de riktige legemidlene i riktige doser
  3. Medisindispenseren leser automatisk av doseringsinstruksene for legemidlene på rullen
  4. Medisindispenseren tilbyr deretter legemidlene i riktig dose på riktig tidspunkt
  5. Medisindispenseren påminner i god tid om når det er på tide å sette inn en ny medisinrull

Automaten er lett å bruke, og den melder fra klart og tydelig om når det er tid for å innta legemidlene. Den har blitt som en pålitelig følgesvenn – nesten som min avdøde ektefelle.

Orvokki, 80
Lider av hukommelsesforstyrrelser
Testbruker av Evondos-tjenesten

Evondos medisindispenser fjerner bekymringer blant de pårørende

Lettere å kommunisere

Ved hjelp av Evondos-tjenesten blir det lettere å holde kontakten og følge med på hvordan dine kjære har det. Via fjernpleiesystemet kan du sende korte tekstmeldinger til skjermen på legemiddelautomaten, hvor det er lett for dine nærmeste å lese og svare på dem ved hjelp av klare symboler.

Følg med på medisineringen i sanntid

Dersom du ønsker det, kan du følge med på gjennomføringen av medisineringen døgnet rundt og få meldinger i sanntid om for eksempel legemiddeldoser som av en eller annen grunn ikke er tatt. Ved behov kan systemet også sørge for at meldingene når frem til en reserveperson. Tjenestemottakerens trygghet er alltid i fokus.

Sikrer en vellykket medisinering

Normalt er det bare halvparten av de medisinerte som bruker legemidlene de har fått utskrevet, etter instruksjonene. Ved hjelp av Evondos-tjenesten kan man imidlertid oppnå en medisinetterlevelse på over 99 prosent. Du kan med andre ord være sikker på at dine kjære får de riktige legemidlene i riktig dose på riktig tidspunkt.

Mamma bor alene hjemme og klarer seg ellers fint, men hun lider av hukommelsesforstyrrelser. Etter at pappa døde, er mamma av og til ganske deprimert. Som tidligere sykepleier er mamma nøye med medisinene sine. Evondos’ legemiddelautomat har vært enkel å bruke for mamma, og den har tydelig hatt en positiv virkning på humøret hennes. Vi nærmeste kan slappe bedre av når vi vet at det går bedre med mamma, og at hun tar medisinene sine til rett tid.

Timo, 53
Pårørende
Testbruker av Evondos-tjenesten

Interessert i vår velferdsteknologi -tjeneste?

Kontakt oss på telefon +47 22 60 00 19
eller bruk skjemaet for å sende oss en epost:

1 + 3 =