En revolusjonerende tjensteløsning for
hjemmesykepleien

 

 

 

Evondos E300 medisindispenser gir fordeler for hjemmetjenesten

Ved hjelp av Evondos-tjenesten kan hjemmetjenestenoppnå betydelige direkte og indirekte besparelser gjennom å effektivisere pleiepersonalets arbeid og redusere behovet for sykehjemsplasser.

Bruken av legemiddelautomaten har frigjort tid i hjemmehjelpen. Vi har klart å erstatte rutinebesøkene med automaten. Fagpersonellets tid kan i stedet brukes til planlegging av pleien i samarbeid med kunden.

Prosjektleder
Tilbakemelding etter prøveperioden
Hjemmetjenesten planlegging

Direkte kostnadsbesparelser med medisindispenseren

I en kommune på 50 000 innbyggere kan Evondos bidra til direkte kostnadsbesparelser på mellom 5 – 9 millioner kroner i året. De indirekte besparelsene ligger på mellom 1,5 – 2,4 milliarder kroner.

Man frigjør både tid og ressurser når tiden helsearbeiderne normalt bruker på å gi legemidler, blir frigjort til direkte pleiearbeid. Man kan også redusere hjemmebesøkene knyttet til overvåkning, siden tjenestemottakerne får riktige doser og til rett tid.

Indirekte kostnadsbesparelser med medisindispenseren

Gjennom et år vil de indirekte kostnadsbesparelsene beløpe seg til rundt 440 000 kroner per kunde, ettersom behovet for sykehjemsplasser blir redusert.

Indirekte kostnadsbesparelser oppnår man også gjennom en mer effektiv medisinering, som fører til bedre helsetilstand og funksjonsevne hos tjenestemottakeren. De kan bo trygt i sine egne hjem lenger, og man kan utsette overgangen til mer kostbare former for eldreomsorg.

Evondos medisindispenseren løser utfordringer i helsevesenet:

Ressursmangel- økende behov for, og mangel på, kvalifiserte helsearbeidere

Evondos gjør det mulig å skreddersy en fleksibel og mer effektiv ressursplan etter tjenestemottakerens behov.

Teknologiske hjelpemidler er vanskelige å ta i bruk

Evondos’ legemiddelautomat og fjernpleiesystem er enkle å bruke, og er testet i omfattende brukerundersøkelser. I utviklingen av tjenesteløsningene er det, så nøyaktig som mulig, tatt hensyn til spesialbehovene hos eldre og demente.

Mange frittstående tjenester og leverandører

Evondos e-helseplattform kan integreres med annen velferdsteknologi. Ved å ta i bruk Evondos medisineringstjeneste, bidrar man til en bærekraftig utvikling av helsetjenestene i kommunen.

Menneskelige feil i pleiearbeidet

Med Evondos-tjenesten oppnår man en sikrere medisinering ved å unngå de menneskelige feilene som kan oppstå under manuell medisinering.

Den avanserte eHelse-plattformen

Evondos-tjenesten har utviklet eHelse-plattformen, som i fremtiden er mulig å integrere i annet utstyr utviklet for å bidra til selvstendighet hos tjenestemottakere. I tillegg kan medisindispenseren brukes sammen med andre teknologier som er utviklet for å identifisere helsepersonell. Ved å ta Evondos-tjenesten i bruk støtter man bærekraftig utvikling og digitaliseringen av samfunnet.

Interessert i vår velferdsteknologi -tjeneste?

Kontakt oss på telefon +47 22 60 00 19
eller bruk skjemaet for å sende oss en epost:

12 + 15 =