Evondos E300 medisindispenser er løsningen på mange utfordringer i helsearbeidet

Ved å benytte Evondos E300 for å administrere medisinering av tjenestemottakere i hjemmetjenesten, oppstår det mange fordeler for helsearbeidere. Fordi man i større grad kan konsentrere seg om det helsefaglige, frigjørestid til reelt omsorgsarbeid. Mindre stress og uro omkring medisineringen bidrar til økt jobbtilfredshet, og mer tid til faglig interessant arbeid.

Fordeler for helsearbeidere: Frigjort tid til faglig relevante oppgaver

Hos oss har tjenestemottakerne vært veldig fornøyde i prøveperioden. Legemiddelautomaten blir til og med brukt av en 97 år gammel dame. Det lille, praktiske snittet i legemiddelposen gjør at man kan innta legemidlene uten at de for eksempel faller ned på gulvet.

Leila
Omsorgsarbeider i servicebolig

Evondos medisindispenser gir mange fordeler for helsearbeidere

Organiseringen av hjemmebesøkene er utfordrende

Evondos-tjenesten forenkler planleggingen av hjemmebesøkene, og man får utnyttet hjemmesykepleierressursene på en bedre måte. Tjenestemottakerne får en mer fleksibel hverdag som følge av at legemiddelautomaten minner om medisineringstidspunktene. Tiden som blir brukt til medisineringsbesøk, reduseres vesentlig, og gjennomføringen av medisinbehandlingen blir betydelig mer effektiv.

Tjenestemottakeren bruker i mange tilfeller mange forskjellige legemidler, noe som kan føre til at man ikke klarer å danne seg et helhetlig bilde av medisineringen

Med Evondos-tjenesten bruker man en automatisk medisineringstjeneste der alle reseptene som er skrevet ut til tjenestemottakeren, håndteres på apoteket som en helhet, og hvor hele medisineringen blir kontrollert. I kontrollen finner man også eventuelle doble medisineringer samt legemidler som ikke passer sammen. I tillegg til legemidlene får tjenestemottakeren et medisineringskort som gjør administreringen av medisineringen enklere for både tjenestemottakeren, legen og pleiepersonalet.

Pleiepersonalets omsorg for pleiemottakeren

Pleieren kan følge med på gjennomføringen av medisineringen hele døgnet dersom man ønsker det. Pleiepersonalet kan også motta meldinger om avvik i medisineringen e.l. i sanntid. Ved behov sikrer systemet at opplysningene kommer frem ved å sende dem til en reserveperson i tillegg. Pleiemottakeren er aldri uten oppsyn.

Tekniske hjelpemidler er vanskelige å bruke

Evondos’ legemiddelautomat brukes med én eneste knapp, snakker tydelig på tjenestemottakerens eget morsmål og har en stor og tydelig skjerm.

Det kan oppstå menneskelige feil i pleiearbeidet

Evondos-tjenesten gjør det mulig å oppnå en sikker og så godt som feilfri medisinering.

Interessert i vår velferdsteknologi -tjeneste?

Kontakt oss på telefon +47 22 60 00 19
eller bruk skjemaet for å sende oss en epost:

15 + 10 =