Evondostjenestens app gir en ekstra dose fleksibilitet

 

Helsepersonell får nå mulighet til å administrere Evondostjenesten via en app. «Den mobile applikasjonen gir en ekstra dose fleksibilitet, da tjenesten kan brukes ute blant tjenestemottakerne, raskt og enkelt», sier COO Mika Apell fra Evondos.

 

Via mobilapplikasjonen har helsepersonell tilgang til  alle viktige opplysninger om tjenestemottakerens medisineringsstatus, samt alarmer som krever oppmerksomhet. Alarmer vises som pushvarsler, som gir mulighet for rask respons fra helsepersonell.

 

Helsepersonell kan også bruke appen når de skal legge inn påminnelser og  beskjeder som skal sendes til tjenestemottakerens skjerm, og respons og status kan sjekkes til enhver tid. «Mobilapplikasjonen gjør det lettere å bruke meldingstjenesten som ekstra støtte for et selvstendig liv hjemme for tjenestemottakeren. Hjemmetjenesten kan engasjere og aktivere tjenestemottakerne i hverdagen», fortsetter Apell.

 

Den mobile applikasjonen fungerer på iOS og Android, og kan lastes ned gratis i Apples App Store og Google Play Store.

 

Mer informasjon:

 

Kundestøtte- og opplæringsansvarlig Lene Eirin Dahler, tlf. +47 916 51 377

COO Mika Apell, tlf. +358 40 587 3295