Evondos mobilapp for hjemmetjenesten

Evondos utvider tjenesten med en mobilapp, til bruk for hjemmetjenesten. Med appen er det enda enklere å bruke Evondos Fjernpleiesystem enn tidligere. Appen frigjør helsearbeideres tid til reelt omsorgsarbeid og gir rask og enkel tilgang til medisineringsinformasjon.

  • Følg tjenestemottakerne og deres etterlevelse av medisineringen
  • Informasjon om og håndtering av avvik
  • Bekreft håndtering av alarmer
  • Send og motta meldinger til og fra tjenestemottakere

For både Android og iOS. Lanseres våren 2018.

Vil du være blant de første til å prøve appen?

Bruker din kommune allerede Evondos’ tjeneste? Ønsker du enda mer tid til reelt helseearbeid?
Da har du og din kommune muligheten til å begynne å bruke Evondos mobilapp for enda mer fleksibel styring av informasjon fra Evondos fjernpleiesystem! Legg igjen kontaktinformasjonen din nedenfor, og vi kontakter deg for mer informasjon!