Evondos har signert kontrakt med Helseetaten i Oslo

Evondos as og Helseetaten, Oslo Kommune, signerte i dag kontrakt for levering av multidosedispenere i de neste to årene, med opsjon for ytterligere to år. “Dette er en viktig avtale for oss”, sier Sven Seljom fra Evondos, “fordi Oslo er foregangskommune innen velferdsteknologi og ikke minst en stor kommune med mange potensielle brukere. Opplæring starter hos helseetaten i begynnelsen av august og deretter i de ulike bydelene. Evondos har de siste årene levert dispensere til fire bydeler i Oslo, med gode resultater, og vi er derfor glade for at vi nå får anledning til å utvide tjenesten til alle femten bydelene i Oslo.”

På bilde Runar Nygård, Direktør i Helseetaten og Sven Seljom, Adm.dir. i Evondos AS