Avtale om elektronisk medisinering for 29 kommuner

Norske kommuner med tilsammen rundt én million innbyggere fikk i sommer klarsignal for innkjøp av elektroniske medisindispensere. Vi oppfordrer til å ta kontakt dersom din kommune er med på avtalen.

Det er Larvik kommune har gått i bresjen for denne anskaffelsen på av vegne av 29 norske kommuner. Her finner du alle kommunene som er med: https://www.larvik.kommune.no/helse-og-omsorg/aktuelt/signerte-avtaler-paa-vegne-av-29-kommuner/#index0

Evondos har erfaring fra 80 kommuner i Norden og er en av leverandørene som kommune kan handle fra under den inngåtte avtalen.

Ønsker du en uforplikentende samtale om hvordan din kommune kan komme i gang med elektronisk medisineringshåndtering, ta kontakt med oss på tlf. 22600019 eller e-post info@evondos.no

I følge Helsedirektoratet er det gevinster å hente for kommunene og særlig brukere av denne type løsninger. Helsedirektoratets gevinstrealiseringsrapport finner du her:

https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi#elektronisk-medisineringsstøtte-(elektronisk-medisindispenser)-

Mange kommuner har problemer med å rekruttere kvalifisert personell til hjemmetjenesten, og ser derfor etter løsninger for å frigjøre kompetanse til reelt helsearbeid i stedet for å måtte reise rundt i kommunen med medisiner.

Medisinering av hjemmeboende er krevende for kommunene, og det er lett å gjøre feil. I tillegg kommer at mange pasienter må vente på hjemmetjenesten som på grunn av uforutsette hasteoppdrag har problemer med å komme til faste tide. Statistikken viser at Evondos sin medisineringsrobot leverer ut medisiner korrekt i 99 prosent av tilfellene.