Et selvstendig liv hjemme

Et selvstendig liv hjemme

En automatisk doseringstjeneste for legemidler

Evondos er en automatisk doseringstjeneste for legemidler, som sikrer at legemidlene blir tatt riktig
Les mer om våre tjenester

Besparelser

Besparelser

Kalkulatoren – se hvor mye din kommune kan spare…

Bruke kalkulatoren

Aktuelt

Evondos AS, et datterselskap av Evondos Oy, har signert en fireårskontrakt med Drammen kommune om bruk av Evondos’ medisindispenser. – Vi er naturligvis godt fornøyde med å ha landet denne ...
Les mer
Evondos er ute på tur! Tjenesten som gir eldre muligheten for å leve uavhengig hjemme, blir presentert for det nordiske publikummet. Kom på besøk! I Sverige deltar Evondos på Socialchefsdagarne ...
Les mer

Evondos® E300 -legemiddeautomat

Evondos® E300 -legemiddeautomat letter hverdagen til langtidsmedisinerte
Les mer

EVONDOS® -FJERNPLEIESYSTEMET

Evondos® -fjernpleiesystemet gjør det enkelt å overvåke medisineringen
Les mer

EVONDOS® – EN REVOLUSJONERENDE eHEALTH-TJENESTE INNEHOLDER MEDISINDISPENSER FOR HJEMMESYKEPLEIEN

Evondos har utviklet en automatisk medisineringstjeneste for langtidsmedisinerte, demente og eldre personer i hjemmesykepleien. Tjenesten består av en multidosedispenser og et fjernpleiesystem, og benytter en automatisk doseringsløsning for legemidler. Evondos-tjenesten veileder tjenestemottakeren i å ta en bestemt legemiddeldose på riktig tidspunkt, noe som bidrar til at tjenestemottakeren får en betydelig bedre helsetilstand og selvstendighetsfølelse.

Dette velferdsteknologi innovasjon gjør det mulig å fornye modellene for hjemmehjelp- og eldreomsorgstjenestene ved å gi økt kommunikasjon mellom pleierne og tjenestemottakeren, samt å frigjøre tid til selve pleien og viktige samtaler med tjenestemottakeren. Tjenesten forbedrer kvaliteten på pleien og gir betydelige direkte kostnadsbesparelser.